SNABBSKRIVNING

10 minuters skrivande på projektplanen, framför allt på presentations-delen. Ganska skissigt. Har inte mycket kvar på detta nu, mest lite renskrivande och några delar av genomförandet. Hejahejaheja!

PROJEKTPLANPLUGG

Fredag. Skriver på projektplanen. Är förvånad över hur mycket det faktiskt hjälper mig att få ordning på hur jag ska göra. Blir på något sätt en helt annan sak när man skriver ned det istället för att bara ha hela planen i huvudet, man tvingas sätta någon ordning på det hela. Just den ordningen känns dessutom som att den är väldigt bra att ha för att inte senare gå vilse i arbetet.

Hur lång tid arbetade jag?
ca 1,5 timme totalt

Vad gjorde jag? Varför?
Skrev på projektplanen, dels för att det var det vi skulle göra (nästa deadline) och dels för att få bättre ordning på exakt vad jag ska göra och hur jag ska göra det.

Hur gick det? Varför?
Det gick hyfsat, men jag fastnade lite för mycket ibland och fick gå ifrån arbetet, vilket gjorde att jag inte hann så långt som jag hade önskat. (Pauserna räknades dock inte med i arbetstiden, där är bara effektiv tid räknad.)

Vad skall jag göra senare? Varför?
Jag ska få klart den här jäkla projektplanen och börja med vissa delar av själva uppsatsen (kanske också börja tänka lite på enkätfrågorna) för att komma igång med arbetet på riktigt och få det klart i tid, utan att stressa.

Behöver jag ändra min planering? På vilket sätt? Varför?
Det jag behöver göra är väl snarare att lägga ner lite tid lite oftare på projektarbetet så att jag får in vanan att jobba med det och blir klar med allt i god tid.

IDAG

Har börjat skriva på projektplanen. Vissa delar är /halvt/ färdigskrivna, andra består mest av stödord i nuläget. Är osäker dels på formuleringen, dels på om jag eventuellt skulle vilja ta med mer saker.

Arbetstid: ca två timmar.

SÄKERHET

Projektarbetet ska sparas på minst 3 olika ställen (ex: google documents, USB-minne, datorminne/hårddisk).

MIN IDÉSKISS

Mina funderingar kring val av projekt.
Jag ville välja något jag var intresserad av även utanför skolan, men som samtidigt inte skulle vara alltför omständligt att undersöka. Segregation, klasskillnader och fördomarna de kan föra med sig är definitivt något jag intresserar mig i och vill förstå mig på mer.

Vilket kunskapsområde rör det sig om?
(Segregation) Klasskillnader/Fördomar. Sociologi.

Vad är det jag vill göra?
Undersöka grundskoleungdomars fördomar om varandra och hur väl de stämmer, gärna mellan två så väl skilda grupper som möjligt.

Vad är det jag vill veta?
Vet ungdomarna faktiskt vad de talar om när de pratar om varandra eller är de helt fel ute? Hur stor skillnad är det mellan ungdomarnas uppfattning och verkligheten?

FÖRSTA SNABBSKISS/FÖRKLARING

Projektarbetsidé - skiss

Jag som person är mycket intresserad av både fördomar och klasskillnader och fick någon gång i våras idén att göra ett projektarbete om just dessa två grejer. Idén går ut på att jag bl.a. genom att dela ut formulär bland elever på en (högstadie)skola ska ta reda på vad barnen/ungdomarna i Göteborgs fattigaste och rikaste statsdelar har för fördomar om varandra samt hur bra dessa faktiskt stämmer.

Har jag tid och möjlighet att utveckla det hela har jag även tankar på att t.ex. få barnen från de olika klasserna att mötas antingen i verkligheten eller på andra kommunikationsspår (msn, brev, etc) under en tid för att sedan undersöka hur/om barnens bilder om varandra har förändrats.

En mindre version av den vidareutvecklingen skulle kunna vara att man frågar de lite äldre barnen och jämför skillnaden på det sättet istället.

RSS 2.0